Styrelsen

Ordförande: Barbro Wallgren

 

Vice ordförande: Gunilla Ekström-Karlsvärd

 

Ledamot: Helena Agnemar

Kassör: Heléne Fyhr

Sekreterare: Marie Einarsson Chauhan

Ersättare: Mona Hugoson

Ersättare: Ulf Drevö

Ersättare: Siv Leo

Ersättare: Anita Karlsson

Ersättare: Sören Karlsson